home icon work icon education icon city icon

צעד 9: ניהול התכנית

הגדרת מדדים אפקטיביים, תכניות עבודה, תקציבים ומחויבות הנהלת הארגון לוועדת היגוי המתכנסת בקביעות – חיוניים ליישום מוצלח של התכנית.

לאחר השלמת כל שלבי פיתוח התכנית, הגיע הזמן ליישמה. להלן תקציר המהלכים המקדמים יישום מוצלח של התכנית:

  • ישיבות וועדת היגוי.

  • הסדרת תמיכה ומשאבים לפעילות.

  • פעילויות תיאום, תכלול ויישום.

  • ניהול התקציב.

  • יצירת קשר עם ספקים.

  • שיווק התכנית ותקשורת שוטפת עם העובדים.

  • יישום, הערכה, ושיפור מתמיד.

דוגמה מהשטח - איך לנהל את התכנית?

במוסד פיננסי בצפון מינו ועדה שמנהלת את התכנית לחיים פעילים ובריאים בארגון. "אנחנו מכניסים ליומן פגישה כל רבעון, באופן קבוע, כדי לא לשכוח", מסבירה סימה, חברה בוועדת ההיגוי של התכנית בארגון. "לכל ישיבה אנחנו מזמינים אנשי מקצוע בתחומים שונים שמעבירים לנו השתלמות, בודקים מחדש את המשאבים שעומדים לרשותנו ומנסים לגייס נוספים מבחוץ".

צעד 9: ניהול התכנית - תקציר

שלבים מרכזיים

הערות, המלצות לכלים וסטטוס ביצוע

קיום פגישות ועדת היגוי או צוות באופן קבוע

תבנית לדוגמה לכתיבת יעדים, מטרות, תכנית עבודה ותקציב [PDF / Word]

בחינה מתמדת של מקורות ומשאבים לתמיכה ולתמרוץ

משאבים אֶפְשָׁרִיבָּרִיא: משאבים ותמיכה מקצועית של גופים שונים

אירועי ספורט אֶפְשָׁרִיבָּרִיא: רשימת אירועי פעילות גופנית ארציים

 בשלב זה יש לתאם ולנהל את התכנית ו/או התקציב, ולוודא כי כלל מרכיבי התכנית מבוצעים.