home icon work icon education icon city icon

המלצות לסביבה נקייה מעישון

נושאים

נושאים

סוג

סוג

תגיות

תגיות

שלט האוסר על עישון

הפעילויות והאמצעים ליצירת מקום עבודה נקי מעישון: שילוט ואכיפה אבל גם סיוע ומתן תמריצים לעידוד העובדים להפסיק לעשן.