home icon work icon education icon city icon

תוצאות חיפוש

להרגיש טוב

על שעות שינה והשמנה

ויתור על כמות מספקת של שעות שינה גובה מחיר בריאותי משמעותי ממבוגרים וגם מילדים

להרגיש טוב

גם לך מגיע לחזור לנשום!

אנחנו יודעים שלהיגמל לבד זה לא פשוט – אבל מי אמר שצריך לעשות את זה לבד? כלים, סדנאות ועובדות שיעזרו לכם למצוא תא הדרך שלכם להפסיק לעשן

צעד 4: הצבת מטרות ויעדים

בחירת תחומי ההתערבות ואסטרטגיות היישום, בניית תמהיל פעילויות המותאם לצרכי העובדים ולתרבות הארגונית, והתאמתו למסקנות המיפוי.

התקנות לסימון מוצרי מזון מזיק

למה נועדו הסימונים האדומים? אלו מוצרים יחויבו בסימון ומה צפויה להיות ההשפעה על התפריט של הישראלי הממוצע?

סיכום עשרת הצעדים

ארגז כלים מרוכז של כל הצעדים, הכלים, והמשאבים במדריך, כדי להוביל את השינוי בארגון שלכם.

צעד 5: תכנון התוכנית

התמקדות בפעילויות שניתן להביא ליישום מלא ומהיר, בהתאם לתקציב, לזמן ולהעדפות העובדים וההנהלה.

אפשריבריא בעיר ב-10 צעדים

המדריך '10 צעדים לאֶפְשָׁריבָּרִיא בעיר' הנמצא בפיתוח, נועד לסייע לרשויות לפתח או להרחיב תכנית מערכתית לקידום בריאות ביישוב

לוגו אפשרי בריא-אנגלית

לוגו אפשרי בריא-אנגלית

לוגו אפשרי בריא-ערבית

לוגו אפשרי בריא-ערבית

לוגו אפשרי בריא- עברית

לוגו אפשרי בריא- עברית

לוגו אפשרי בריא לגיל הרך

לוגו אפשרי בריא לגיל הרך

לאכול בריא

10746_KolKoreh.pdf

ול קורא מספר 10746 של משרד הבריאות לתמיכה ברשויות מקומיות לביצוע תכניות במסגרת המיזם "אפשריבריא בעיר"