home icon work icon education icon city icon

היריון ולידה

נושאים

נושאים

סוג

סוג

תגיות

תגיות

תזונה בריאה בהריון- אישה בהריון מכניסה לסל תפוח

להיות בתנועה גם בהיריון

במהלך ההיריון, פעילות גופנית יכולה לסייע בשמירה על מהלך היריון תקין וכן ולהכין את הגוף ללידה. אבל איך וכמה להתחיל? וכיצד לשמור על המוטיבציה לאורך הזמן?