home icon work icon education icon city icon

המלצות תזונה לפי גיל

נושאים

נושאים

סוג

סוג

תגיות

תגיות

ילדים בגן

להיות בתנועה גם בהיריון

במהלך ההיריון, פעילות גופנית יכולה לסייע בשמירה על מהלך היריון תקין וכן ולהכין את הגוף ללידה. אבל איך וכמה להתחיל? וכיצד לשמור על המוטיבציה לאורך הזמן?