home icon work icon education icon city icon

השפעות תזונה

נושאים

נושאים

סוג

סוג

תגיות

תגיות

מבשלים בריא בבית- ירקות מבושלים במחבת

כנס אפשריבריא התכנית למשקל בריא אמסטרדם

מתוך הכנס הלאומי ה-19 לחינוך וקידום בריאות בסימן אפשריבריא, 2017, מהשראה להטמעה.

אפשריבריא 2017: אתגרים בשינוי סביבת המזון פרופ' אנדוולט

פרופ' רונית אנדוולט, מנהלת אגף תזונה במשרד הבריאות