home icon work icon education icon city icon

חקיקה ורגולציה

נושאים

נושאים

סוג

סוג

תגיות

תגיות

שלט אסור לעשן

צעד 5: תכנון התוכנית

התמקדות בפעילויות שניתן להביא ליישום מלא ומהיר, בהתאם לתקציב, לזמן ולהעדפות העובדים וההנהלה.