home icon work icon education icon city icon

טבלת קישורים

נושאים

נושאים

סוג

סוג

תגיות

תגיות

כנס בתי ספר מקדמי בריאות

אפשריבריא בעיר 2018: רשויות עושות שינוי!

בדצמבר 2018 - משרד הבריאות מפרסם לראשונה רשימה של 30 רשויות שעמדו בתנאי הסף המקצועיים של התכנית 'אפשריבריא בעיר' לקידום תשתיות ופעילויות מקדמות בריאות ברשויות המקומיות

אפשריבריא בעיר ב-10 צעדים

המדריך '10 צעדים לאֶפְשָׁריבָּרִיא בעיר' הנמצא בפיתוח, נועד לסייע לרשויות לפתח או להרחיב תכנית מערכתית לקידום בריאות ביישוב

משאבים ותמיכה מקצועית של גופים שונים

מחפשים עוד גורמים בתחום בעלי מידע? מחפשים גורמים המספקים שירות רלוונטי כגון: הדרכה, יעוץ וליווי? למטה תוכלו למצוא רשימה של גופים רבים העוסקים בתחום. תוכלו להסתייע במידע אותו הם מפרסמים או לפנות אליהם לבירור על שרותים שהם מציעים. ניתן למצוא פירוט ופעילותם של הגופים השונים וכן לקבל פרטים ליצירת קשר עמם.

אירועי ספורט ופעילות גופנית ארציים

לאורך כל השנה נערכים אירועי ספורט עממים ופעילות גופנית ארציים שבהם ניתן לקחת חלק, כיחידים או כקבוצה, מטעם מקום העבודה. למטה תוכלו למצוא רשימת חלקית של קישורים למיד על אירועי פעילות גופנית מרכזיים. ניתן להתעדכן באירועים נוספים גם באתרי משרד התרבות והספורט, איגוד הספורט העממי בישראל והליגה לספורט במקומות עבודה - מרכז הפועל.