home icon work icon education icon city icon

מבוגרים

נושאים

נושאים

סוג

סוג

תגיות

תגיות

זוג מבוגר מבצע פעילות גופנית בפארק

להיות בתנועה בכל גיל: 18+

בלימודים, בעבודה, בחיי המשפחה – בין כל המשימות והמטלות במרוץ החיים כדאי למצוא זמן גן להיות בתנועה. איך עושים את זה נכון ומהן היתרונות (הרבים)?

יום ההליכה העולמי כולנו הולכים על זה גם בעבודה

סרטון אפשריבריא ומשרד התרבות והספורט ליום ההליכה העולמי