home icon work icon education icon city icon

ברשויות המקומיות

נושאים

נושאים

סוג

סוג

תגיות

תגיות

תמונת רקע
10746_KolKoreh.pdf

10746_KolKoreh.pdf

ול קורא מספר 10746 של משרד הבריאות לתמיכה ברשויות מקומיות לביצוע תכניות במסגרת המיזם "אפשריבריא בעיר"

אפשריבריא בשטח: ברכה סלע, חיפה

אפשריבריא בשטח עם ברכה סלע, מזכירת העיר חיפה, החברה במועדון החיפאי למקומות עבודה מקדמי בריאות.

אפשריבריא מסביב לעולם: ג'ינה לייב

אפשריבריא מסביב לעולם: קופנהגן עיר האופניים, ג'ינה לייב