home icon work icon education icon city icon

בריטניה: הרגולציה לא מנעה הפסקת פרסום מזון מזיק לילדים

מחקר שבחן את היקף הפרסום של מוצרי מזון לילדים בטלוויזיה הבריטית נמצא כי פרסומות למשווקי המזון המהיר עדיין מופיעות בתדירות גבוהה

אחד המניעים המרכזיים למחקר הוא שפרסום מוצרי מזון נמצא במחקרי עבר כמשפיע על צריכת מזון והצריכה הקלורית של ילדים ופעוטות בגילאי 1-6. פרסום מוצרי מזון בריאים נמצא כמשפיע באופן חיובי על דעתם של הצרכנים לגבי אותם מוצרי המזון ועל הסיכויים של הצרכנים לצרוך מזון בריא.

במחקר שנערך ב-2017, כלל סקירת פרסומות טלוויזיוניות של מוצרי מזון שחולקו ל-29 קטגוריות (מוצרי חלב, מוצרי מזון מהיר, מזונות עתירי סוכר ועוד) במגוון תכניות טלוויזיה ששודרו ב-14 ערוצי משפחה, ערוצי ילדים וערוצים מסחריים פופולריים אחרים בבריטניה, ביניהם ניקולודיאון, ערוץ 4, ערוץ 5, MTV, ITV1, CiTV ועוד.

12.8% מכלל הפרסומות לילדים שהוקלטו במסגרת המחקר עסקו במזון או שתייה והיוו את הקטגוריה השלישית בגודלה. הקטגוריה השנייה הייתה צעצועים וקטגוריית הפרסום הנפוצה ביותר הייתה קידום עצמי של תכניות הערוץ. חשוב לציין כי מדובר בירידה קלה בתדירות הפרסום של מוצרי מזון בטלוויזיה הבריטית לעומת מחקרים קודמים שנערכו בתחום. ממצא מעודד נוסף הוא שערוצי הילדים שידרו פחות פרסומות של מזון לא בריא, אך חשוב לזכור שילדים צופים גם בתכניות בידוריות בערוצים משפחתיים אחרים, כך שהם עדיין חשופים לפרסומות הללו.

אך מהמחקר הנוכחי עולה בין המוצרים שמופיעים לעתים תכופות במיוחד בפרסומות לילדים ונוער בטלוויזיה בבריטניה נמצאים מוצרי מזון מהיר בפער גדול מהאחרים, אחריהם דגני בוקר ממותקים ומוצרים עם מעט סיבים תזונתיים, שוקולדים ומזונות עתירי סוכר, שומן ונתרן שהחוקרים סיווגו כמוצרים ללא ערכים תזונתיים. מוצרי חלב דלי שומן הגיעו למקום הרביעי מתוך 29 קטגוריות המזון שסיווגו החוקרים והם היוו 8.4% מהפרסומות על מוצרי מזון.

פירות ומוצרי פירות שאינם ממותקים לעומת זאת היוו רק 0.9% מפרסומות מוצרי המזון והגיעו למקום ה-21 מתוך 29 קטגוריות. ירקות הגיעו למקום נמוך יותר, מקום 24 עם ממוצע פרסומים של 0.5% בלבד.

באופן כללי, מוצרים שאינם מכילים ערכים תזונתיים בסיסיים פורסמו משמעותית יותר מאשר מוצרי מזון המכילים ערכים תזונתיים.

ערוצי הספורט שידרו משמעותית יותר מהערוצים האחרים מוצרים שאינם בעלי ערכים תזונתיים ויתר על כן, מוצרי מזון המיועדים לילדים פורסמו לעתים תכופות יותר בשעות השיא של צפיית הילדים מאשר בשעות אחרות ואף בתקופות של חופשות של הילדים מבתי הספר.

בשל מחקרים מסוג זה, מדינות רבות שינו את הרגולציות שלהן על פרסום מוצרי מזון לילדים בהתאם, במטרה להפחית את הפרסומים של מזונות מזיקים אלו. החוקרים ממליצים לקובעי המדיניות ולגופי הרגולציה לנטר ולעקוב בקפדנות אחר הפרסומות של מוצרי מזון ולהידרש לכך שפרסום מוצרי מזון עשוי להשפיע על ילדים גם אם הם אינם מופיעים רק בתכניות ילדים, אלא בתכניות אחרות שילדים צופים בהן.

לקריאה נוספת

המאמר המלא Children's exposure to food advertising: the impact of statutory restrictions