home icon work icon education icon city icon

עושים סדר בקרינה הסלולרית

עושים סדר בנוגע לקרינה הנפלטת מהמסכים מהמכשירים הסלולריים וחוסר הוודאות לגבי השלכותיה הבריאותיות.

כמעט לכל אחד ואחת בישראל ישנו טלפון סלולרי. הטלפון הסלולרי העדכני הוא "הטלפון החכם" (הסמרטפון), המשלב יכולות רבות - טלפון, מצלמה, נגן ועוד, וכן יישומונים (אפליקציות) מסוגים שונים. קיימים סוגים שונים של טלפונים סלולריים, והמשותף לכולם היא הקרינה הנפלטת מהמכשיר וחוסר הוודאות לגבי השלכותיה הבריאותיות של קרינה זו. בקרב הציבור הרחב קיים חוסר ידע או מידע מוטעה לגבי רמות הקרינה של הטלפון הסלולרי, המטען ואנטנות סלולריות. ישנם שלטים במעליות וברכבות הממליצים לנו לא להשתמש בטלפון סלולרי במקומות אלו.

אז בואו נעשה סדר בכל העניין של הקרינה הסלולרית.

קרינה בתדרי הרדיו והמיקרוגל

כאשר מתקשרים מטלפון סלולרי, המכשיר משדר גלים אלקטרומגנטיים שמגיעים לאתר הסלולרי הקרוב אלינו. האתר קולט את הגלים, ומעביר את האותות (דיבור, תמונה, הקלטה, סרט וידאו ועוד) לאתר הסלולרי שקרוב לחבר שאני מתקשר אליו. האתר האחרון משדר את הגלים האלקטרומגנטיים, והטלפון הסלולרי של החבר קולט אותם ומקבל את האותות ששלחנו אליו. כמובן, הדברים פועלים גם בכיוון ההפוך – מהחבר אלי.

הגלים האלקטרומגנטיים, נקראים גם קרינה בלתי מייננת, מסוג קרינה בתדרי הרדיו והמיקרוגל. האנרגיה של הקרינה בתדרי הרדיו והמיקרוגל, נמוכה משמעותית מזו של הקרינה המייננת, כמו קרני רנטגן וקרינה רדיואקטיבית. לכן, היא לא יכולה לגרום לפירוק קשרים בין אטומים ומולקולות בתוך תאי הגוף. ככל הידוע לנו כיום, קרינה בלתי מייננת אינה מסוגלת לפגוע באופן ישיר בחומר התורשתי (DNA) בתוך התא. אבל, הוכח שהקרינה בתדרי הרדיו והמיקרוגל מסוגלת לחמם - בדומה לפעולתו של מכשיר המיקרוגל (שמחמם אוכל על ידי שימוש בקרינה).

בשונה ממכשיר המיקרוגל, הטלפון הסלולרי אינו מסוגל לגרום לחימום משמעותי של האזור שצמוד אליו (הראש והאוזן), כי עוצמת שידוריו נמוכה משמעותית משל המיקרוגל (פחות מאלפית העוצמה ובד"כ פחות מכך).

קרינה במקומות סגורים

כאשר נמצאים במקומות סגורים כגון מעלית, קרון רכבת או אוטובוס. במקומות סגורים הקרינה של הטלפון סלולרי לא רק משודרת ומתפשטת החוצה אלא גם מוחזרת למכשיר. ניתן לדמיין את זה בדומה לזבוב שנכנס לחדר דרך החלון ולא מצליח לצאת. בנוסף, קשה לקרינה מהאנטנה לחדור פנימה לתוך המקום הסגור. השילוב של שני הגורמים האלה גורמים למכשיר הסלולרי לשדר בעוצמת קרינה גדולה יותר.

עקרון הזהירות המונעת

כל המחקרים שבוצעו לגבי הקרינה לא הגיעו למסקנה חד משמעית לגבי הקשר האפשרי בין חשיפה לקרינה בתדרי רדיו לבין התפתחות סרטן. לכן הגדיר ארגון הבריאות העולמי ב-2011 את הקרינה של הסלולרי כמסרטן אפשרי בבני אדם. משמעות הסיווג היא כי עד שלא יתקבלו הוכחות חד משמעיות לגבי קיום או אי-קיום קשר בין קרינה בתדרי רדיו ובין הסיכון להתפתחות סרטן, יש להשתמש באופן מושכל בטלפונים ניידים ובטכנולוגיות נוספות הפולטות קרינה בלתי מייננת.

השימוש בטלפון סלולרי מאוד נפוץ למשך שעות רבות ביום, גם בקרב בני נוער וילדים. לכן, ארגון הבריאות העולמי, ויחד איתו משרד הבריאות בישראל, ממליצים על עיקרון הזהירות המונעת. העיקרון אומר שלמרות שאין הוכחה ודאית שהקרינה עלולה לפגוע בנו, אנחנו ננסה להיזהר בכל מקרה וננסה להקטין את החשיפה לקרינה.

כיצד נקטין את החשיפה לקרינה סלולרית

  1. נשתמש באוזניה חוטית או בדיבורית למשך השיחה בטלפון הסלולרי. כך נרחיק את הגוף, ובעיקר את הראש, ממקור הקרינה.
  2. נקצר את משך השיחה בטלפון הסלולרי - בעיקר של ילדים. נעדיף שיחה בטלפון קווי.
  3. נשלח הודעות טקסט כשניתן. בכל מקרה – אסור לשלוח הודעות טקסט בזמן נהיגה!
  4. לא נשתמש בטלפון סלולרי במקומות סגורים, כגון מעלית או קרון רכבת.
  5. במקומות עם קליטה לא טובה כגון אוטובוס, יש להמעיט בשימוש או לחילופין, אם יש רשת wifi עם קליטה טובה, יש להשתמש בה.
  6. אין להשאיר מכשיר סלולרי בטעינה ליד הגוף בשעות הלילה. גם מטענים פולטים קרינה.

לקריאה נוספת

הסבר על קרינה באתר משרד הבריאות

הסבר על קרינה בלתי מייננת באתר המשרד לאיכות הסביבה

סוגי הקרינה האלקטרומגנטיים באתר מרכז "תנודע"

המלצות משרד הבריאות לשימוש בטלפון סלולרי

המלצות ארגון הבריאות העולמי בנושא קרינה בלתי מייננת בטלפונים סלולריים