home icon work icon education icon city icon

רחוק מהעין - רחוק מהריאות

כל מה שחשוב לדעת על החוק לאיסור הפרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון - תשמ"ג, 1983

שורה ארוכה של מחקרים הצביעו בעשורים האחרונים על הקשר הסיבתי הברור שבין עישון, לבין שורה ארוכה שלך מחלות ונזקים למערכות הגוף השונות – וכמובן מקרי מוות רבים. כיוון שהנזקים ברורים וחמורים כל כך, ומכיוון שאת נזקי העישון ניתן למנוע על יד הורדת החשיפה לעשן ולמוצרי הטבק השונים, משרד הבריאות מבקש לצמצם אותם ככל האפשר, גם בחקיקה.

כבר בשנת 1983 נכנס לתוקף החוק להגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק והגבלת העישון במרחב הציבורי, ואחריו הגיעו תיקונים, הרחבות ותוספות שונות שנועדו להבטיח לציבור אוויר נקי ככל הניתן, וסביבה שתמנע הצטרפות מעשנים חדשים למעגל ההתמכרות והנזק.

לאחרונה נכנס לתוקף תיקון המגביל אף יותר את הפרסום והשיווק של מוצרי עישון וטבק, ולמעשה את עצם הנוכחות שלהם במרחב הציבורי, וכתוצאה מכך - במרחב הלגיטימיות הציבורית. זהו תיקון מקיף ומשמעותי לחוק שהוראותיו יכנסו לתוקף בארבעה שלבים.

למה היה צורך בתיקון החוק?

עישון הוא הסיבה המובילה למחלות ומוות. העישון גורם למוות של 8,000 איש ואישה מידי שנה בישראל, מתוכם 800 מעישון כפוי. למרות זאת, אנחנו עדיין מוקפים במסרים שיווקיים של יצרני ומשווקי מוצרי העישון – בחנויות, ברחובות, ואילו על אריזות הסיגריות עצמן המשמשות כשטחי פרסום למותגי הטבק.

כדי ליצור סביבה שמפסיקה לעודד עישון, פורסם התיקון לחוק המבקש להפחית באופן משמעותי את הנראות של עישון ומוצרי עישון במרחב הציבורי, כדי להגן על בריאות הציבור ובייחוד על בני נוער וצעירים.

מה השתנה בחוק החדש?

התיקון החדש לחוק שפורסם מהווה תיקון מקיף ומשמעותי (אפילו שם החוק שונה מ"הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק" ל"איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון").

השינויים העיקריים שהתיקון הכניס בחוק הם: החלת ההגבלות והאיסורים בנושא שיווק מוצרי עישון גם על סיגריות אלקטרוניות וגם על חנויות הדיוטי פרי, איסור פרסומת בכלל (חוץ מפרסומת בעיתון מודפס, בתנאי שתפורסם לידה מודעה נגד עישון, וגם פרסומת זו לא תכיל תמונות של פרי או צמח), חובת פרסום אזהרות על אריזות של כל מוצרי עישון, חובת אריזות אחידות (המכילות אזהרות בגודל 65% מהאריזה ובצבע וגופן [פונט] אחידים), וחיוב חברות להגיש דיווחים לגבי מוצרי העישון שהן מוכרות (רכיבים וחומרים הנפלטים בזמן העישון).

במקביל לתיקון חוק איסור הפרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון תוקן גם החוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, ועכשיו כל ההגבלות הקיימות על עישון במקום ציבורי מתייחסות לכלל מוצרי העישון, כולל סיגריות אלקטרוניות.

איך ומתי נכנסים השינויים לתוקף?

הכניסה לתוקף של הוראות החוק מתבצעת באופן מדורג, בארבע "פעימות" הנפרסות על פני שנה וחצי.

הפעימה הראשונה התבצעה ב-08.03.2019, וכללה, בין השאר, את החלת הוראות החוק על כלל מוצרי העישון, כולל סיגריה אלקטרונית, איסור גורף של פרסום מוצרי עישון (מלבד העיתונות הכתובה בתנאים מגבילים), הגבלות על שמות וצורות של מוצרים שאינם מוצרי עישון, כמו איסור מכירת חולצה עם סמליל (לוגו) של מותג סיגריות, איסור שיווק סיגריה אלקטרונית בריכוז העולה על 20 מ"ג/מ"ל, איסור שיווק חומר מילוי באריזה שאינה מוגנת מפתיחה על ידי ילדים, והרחבת איסור חלוקת מוצר עישון במסגרת מסחרית.

הפעימה השנייה התבצעה ב-08.07.2019 וכללה את החלת החוק על חנויות הדיוטי פרי ואיסור שיווק צעצועים או ממתקים בצורת סיגריה.

חשוב לדעת: אסור לייצר או לשווק או לאחסן צעצועים, מאכלים או ממתקים, בצורה של סיגריה.

הפעימה השלישית יצאה לדרך ב-08.01.2020 וכוללת שני שינויים משמעותיים:

  • בעיצוב האריזה: חובת אריזות אחידות של מוצרי העישון, ללא סימני לוגו ומיתוג (צבע "פנטון 448C") ואותיות בגופן אפור אחיד לשם המותג. בנוסף, הגדלת גודל האזהרות על חפיסות מוצרי טבק מ-30% ל-65%, במוצרי כמו סיגריות אלקטרוניות, נוזלי מילוי, ניירות לגלגול סיגריות חובת סימון אזהרות בריאות על שטח של 30%.
  • בנקודות המכירה: איסור הצגת מוצרי עישון בנקודות מכירה (למעט בחנות ייעודית או במתחם נפרד).

המשמעות: מותגי הסיגריות, כמו גם אריזות הסיגריות הצבעוניות, ייעלמו מהנוף ומסביבת ציבור הלא-מעשנים. ילדים לא ייחשפו למדפים עמוסי סיגריות בחנות השכונתית, והחשיפה למותגי חברות הטבק ומוצריו תרד במידה ניכרת.

הפעימה הרביעית, ב-01.06.2020, תחייב את יבואני ויצרני מוצרי העישון והטבק להגיש דוחות לגבי רכיבי מוצרי העישון והחומרים הנפלטים בעת השימוש בהם, וכן דוחות לגבי הוצאות פרסום שהותר להן.

על אילו מוצרים חל החוק?

התיקון לחוק הרחיב את היריעה וכעת הוא חל על "מוצרי עישון" שהם כל מוצר המכיל טבק, חומר ממקור צמחי המיועד לעישון בדרך של בעירה, מוצר המשמש לעישון טבק או חומר ממקור צמחי (סיגריות, סיגרים, נרגילה, מקטרת, נייר לגלגול סיגריות, פילטרים לסיגריות ועוד) וסיגריות אלקטרוניות.

חשוב לדעת: החוק לא חל על מוצרי עישון הרשומים בפנקס הרוקחים או משווקים לפי היתר שניתן בפקודת הרוקחים.

יש מקרים שבהם עדיין מותר לפרסם מוצרי עישון?

החוק אוסר על כל פרסומת למוצרי עישון שמטרתה לקדם מוצר עישון, שם מסחרי או מותג של מוצר עישון.
האיסור כולל פרסומת עקיפה, פרסומת אגב, פרסומת סמויה, פרסומת בלתי מודעת, מתן חסות או קידום מכירות.
החוק גם אוסר לחלק מוצרי עישון באירועי שיווק וקידום מכירות של מוצרים שאינם מוצרי עישון.
אבל החוק מחריג ומאפשר לפרסם פרסומת למוצר עישון, בעיתון מודפס בלבד, בתנאי שלא יעשה שימוש בשמם או בדמותם של בני אדם, בעל חיים, איבר, או צמח, שהפרסומת לא תהיה בעיתון או במדור המיועד לילדים או מוקדש לבריאות או לבידור, שעל 30% לפחות משטח הפרסומת תופיע אזהרת בריאות ושתפורסם, בצמוד לפרסומת, "מודעת נגד".

מודעת נגד לפרסום סיגריות: "איזה סיגריה התינוק שלך מעדיף? תינוקות שנחשפים לעישון סביבתי בזמן ההיריון נולדים עם שאריות ניקוטין"

החוק גם מתיר לשלוח חומר פרסומי, בכתב בלבד, לבני 21 ומעלה, שביקשו לקבלו.

מהן ההגבלות בנקודות המכירה?

התיקון לחוק מכיר גם בהשפעה של הצגת מוצרי עישון בנקודות המכירה.
לכן, החל מה-08.01.2020, מוצרי העישון חייבים להיות מוסתרים (למשל בתוך ארון, מגירה או מתחת לדלפק), כך שלא יהיו גלויים לעין.
אבל ניתן להציג מוצרי עישון למכירה בחנויות המוכרות מוצרי עישון בלבד או מוצרי עישון ומשקאות משכרים בלבד, בתנאי שהם לא גלויים לעין.
החוק חל גם על חנויות מקוונות ואוסר הצגת תמונה של מוצר העישון.

מהן ההגבלות על עיצוב האריזות של מוצרי עישון?

התיקון לחוק קובע תנאים לעיצוב אריזה של מוצרי עישון, כך שתהיה הכי פחות מזמינה.

האריזה צריכה להיות בצבע חום כהה (Pantone 448C) ותכלול רק אזהרת בריאות, שם המותג, שם וכתובת היצרן, ואם המוצר מיובא – שם וכתובת היבואן. הפרטים יופיעו בחלק התחתון של האריזה, בגופן אחיד, בצבע אפור (Pantone Cool Gray 2C) וגודל האותיות המקסימלי יהיה 14 נקודות.

מה לעשות אם נתקלתי בהפרה של החוק?

אם נתקלתם בכל הפרה של הוראות החוק, אפשר לדווח למשרד הבריאות לכתובת הדוא"ל: prevent@moh.gov.il.

רצוי לצרף פרטים מלאים ככל האפשר (שם המקום, כתובת וההפרה). אפשר גם לצרף תיעוד מצולם.

חשוב לדעת: ההוראות המחייבות הן הוראות החוק והמידע המפורט להלן אינו מחייב ואינו משמש כתחליף לקבלת ייעוץ משפטי או מקצועי אחר.