home icon work icon education icon city icon

מעבר לשעון קיץ זה אפשריבריא

פעם בשנה עוברים לשעון קיץ. לתופעה של פגיעה בשינה יש השלכות על התפקוד והבריאות. יישום של כמה המלצות פשוטות ונוכל לעבור לקיץ בקלות.

זה קורה פעם בשנה – עוברים לשעון קיץ

פעם בשנה זה קורה – מדינת ישראל עוברת לשעון קיץ. לפעמים זה מפתיע, לפעמים זה כשקר ויורד גשם ולפעמים שכבר נדמה שאנו כבר שבועות בתוך הקיץ. 

שעון הקיץ בישראל נקבע ליום שישי שלפני יום ראשון האחרון של חודש מרץ בשעה 02:00 ונשאר אתנו עד יום ראשון האחרון של חודש אוקטובר בשעה 02:00.

במעבר לשעון קיץ – "מפסידים שעה" ועלולים להפסיד שעת שינה!

ביום זה כאשר נלך לישון, נאמר, בשעה 23:00 ונכוון את השעון לשעה 06:00 כדי להספיק לישון 7 שעות המומלצות בלילה, נישן רק שש שעות הואיל ובפועל קמנו כעת בשעה 05:00 "שהתחפש" לשעה 06:00. כך הפסדנו שעת שינה שלמה!

בנוסף, יהיה קשה יותר לקום בשעה 06:00 החדשה כי בחוץ יהיה חשוך יותר הואיל ועוצמת האור אפיינה דווקא את השעה 05:00. מצד שני, תוספת האור בשעות הערב תיקלט על ידי רשתית העיניים שלנו, שתעביר מסר לשעון המרכזי של הגוף במוח לעכב את הפרשת הורמון השינה, המלטונין. כתוצאה מכך, אנו עלולים לדחות את המוכנות שלנו לישון ונלך לישון מאוחר יותר מהרגיל.

לכן, המעבר לשעון קיץ עלול לפגוע במאזן השינה שלנו.

השלכות על התפקוד

התגובה שלנו לשינוי השעון באביב היא אכן מתכון לקיפוח שינה ולירידה באיכותה. יתרה מכך, נמצא שאנשים שבאופן טבעי הולכים לישון מאוחר וקמים מאוחר (כשיכולים), אלו המכונים "טיפוסי לילה", מתקשים יותר להסתנכרן לשעון הקיץ לעומת טיפוסי בוקר.

הואיל ואחוז ניכר מבני הנוער הם טיפוסי לילה, הם עלולים לסבול גם מישנוניות בבית הספר, על כל המשתמע מכך.

השלכות בטיחותיות ובריאותיות

במחקרים גדולים נמצא שבשבוע לאחר המעבר לשעון קיץ עולה שיעור תאונות הדרכים בכ-6%. עבודות אחרות הצביעו על עליה בתאונות עבודה. קיפוח השינה גם מערער את מערכת הלב וכלי הדם כך שעולה שיעור התמותה מהתקפי הלב ושבץ מוחי בתקופה זו. בנוסף, המחסור בשינה עלול להעלות את השיעור של תחלואה נפשית. עלולה להיות גם פגיעה במערכת החיסון.

שעון הקיץ מוסיף שעת אור המאפשרת יותר פעילות בסוף היום, אך הוא גם עלול לגבות מחיר לא פשוט אם מתעלמים מהשפעותיו הפיזיולוגיות, הבריאותיות והבטיחותיות.

מה עושים? המלצות למניעה

  • נסו להקדים את שעת השינה בשעה כדי לחפות על הפסד השעה עקב הזזת השעון. כדי לסייע בכך, נסו לאמץ התנהגויות העשויות להגביר את הישנוניות שלכם: ביצוע יותר פעילות גופנית במשך היום, עבודה מאומצת, קריאת ספר המחייב הרבה מאמץ שכלי, או, לחלופין, ספר משעמם, טבילה באמבטיה חמה, קבלת עיסוי וכדו'.
  • היחשפו לאור במשך שעות הבוקר כדי לסנכרן את השעון הפנימי לשינוי בשעון.
  • היזהרו במיוחד בשבוע הראשון בעת הנהיגה ובפעולות בנות-סיכון בעבודה.

מקור מומלץ

Strazisar BG and Strazisar L. Daylight saving time: pros and cons. Sleep Med Clin 2021;16:523-531.

עוד על שינה באתר אפשריבריא

תשנו על זה: כמות שעות שינה מומלצת בגילאים השונים
על שעות שינה והשמנה