home icon work icon education icon city icon

סביבות ידידותיות גיל: המדריך לרשויות

הצעות ותכניות פעולה לרשויות מקומיות הרוצות לקדם סביבות פיזיות וחברתיות המעודדות הזדקנות פעילה בריאה

רשות ידידותית גיל היא רשות מקומית המעודדת הזדקנות פעילה ובריאה יותר, ומאפשרת שלומות (well being) בכל שלבי החיים.
תקציר החוברת "סביבות ידידותיות גיל בישראל: מדריך לרשויות המקומיות" של רשת ערים בריאות מסתמך על המדריך של ארגון הבריאות העולמי וגובש והותאם לישראל על ידי צוות מומחים בתחום הזקנה, קידום הבריאות, מתאמי בריאות רשותיים החברים ברשת וגופים ממשלתיים וולונטריים מגוונים.

בחוברת תוכלו למצוא:

המלצות להתגייסות ולהבנת התהליך הנדרש ברשות להתאמתה או הפיכתה של הרשות לידידותית גיל, להכנת תכנית וקביעת מדדי הצלחה וביצוע, ליישום התכנית למדידת ביצועה והצלחתה.

מגוון רחב של נושאים המתאימים להתערבות: מניעת נפילות והליכה בטוחה, מניעת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, פיתוח חוסן אישי וקהילתי, תזונה בריאה וביטחון תזונתי, עידוד פעילות גופנית ועוד.

להורדת תקציר החוברת
להורדת החוברת המלאה