home icon work icon education icon city icon

אירועי ספורט ופעילות גופנית ארציים

לאורך השנה נערכים אירועי ספורט בהם ניתן להשתתף מטעם מקום העבודה. להלן קישורים לאירועים מרכזיים. מידע על אירועים נוספים נמצא באתרי משרד התרבות והספורט, איגוד הספורט העממי בישראל והליגה למקומות עבודה.

אירועים נוספים