home icon work icon education icon city icon

תשנו על זה: כמות שעות שינה מומלצת בגילאים השונים

כמות מספקת של שעות שינה היא מרכיב חיוני באורח חיים בריא. כמה שעות שינה צריכים הילדים שלנו ובכמה אנחנו יכולים להסתפק בלי לשלם מחיר בריאותי?

לשינה בכמות מספקת, בכל גיל, תפקיד משמעותי בשמירה על הבריאות. אצל ילדים מתווספים גם תפקידים נוספים הקשורים להתפתחות תקינה, קוגניטיבית והתנהגותית, גדילה ועוד שורה ארוכה של ממדים חשובים אחרים. היום כבר כמעט כל המומחים מסכימים כי מחסור בשעות שינה בכל גיל, עלול לפגוע בבריאות הפיזית והנפשית, וכן האטת והפחתת יעילות תהליכי חילוף חומרים בגוף הגורמת לרעב מוגבר, להשמנה, ולעלייה בסיכון למחלות לב וכלי דם.

מהי כמו מספקת של שעות שינה?

האיגוד האמריקני לרפואת שינה American Academy of Sleep Medicine, פרסם טבלת המלצות לכמות שעות השינה הנדרשות בקבוצות הגיל השונות, ביממה:

  • 0-3 חודשים, יילודים: 14 עד 17 שעות
  • 4-11 חודשים, תינוקות: 12 עד 15 שעות
  • גילאי 1-2, פעוטות: 11-14 שעות
  • גילאי 3-5, ילדי גן: 10-13 שעות
  • גילאי 6-13, ילדי בי"ס: 9-11 שעות
  • גילאי 14-17, נוער: 8-10 שעות
  • גילאי 18-64, מבוגרים: 7-9 שעות
  • גילאי 65+ וקשישים: 7-8 שעות

המלצות ייחודיות לילדים 

בנייר עמדה משותף של החברה הישראלית לחקר השינה והאיגוד הישראלי לרפואת ילדים שהתפרסם ב-2016, תהליכים המתרחשים בגוף בזמן שינה הם "הכרחיים להתפתחות הפיזית, הנפשית והשכלית וכן לתהליכי הטמעת הזיכרון ורגשות בילדים כמו במבוגרים והם משפיעים על תפקוד הילד במהלך היום. עוד נכתב כי "מחקרים מהעולם ומישראל הראו שחסך שינה פוגע בזיכרון, ביכולות הקוגניטיביות, בריכוז ובביצועים ומוביל לפגיעה בהישגים בלימודים בעיקר בחטיבות הביניים ובביה"ס התיכון".

בנייר העמדה מפרידים בין סך כל שעות השינה ביממה, לבין שעות שינה במהלך היום, ובמיוחד שנת הצהריים, המוגדרת "חלק חיוני והכרחי אצל תינוקות ופעוטות, וחשיבותה היא מעבר לתרומה לכמות השינה היומית הדרושה. תהליכי הלמידה בתינוקות ובגיל הרך משתפרים לאחר שנת צהריים". ההמלצות דומות למדי לאלה של האיגוד האמריקני לרפואת שינה, אך כאמור מפרטות משך מרבי של שעות שינה, ושעות שינה לתינוקות ולפעוטות במהלך שעות היום.

מספר שעות שינה מומלצות לילדים ולמתבגרים

גיל שעות שינה מומלצות ביממה משך מרבי אפשרי של שעות השינה שעות שינה במשך היום
0-3 חודשים 14 עד 17 11 עד 19 3 עד 4
4-11 חודשים 12 עד 15 10 עד 18 2.5 עד 3
1-2 שנים 11 עד 14 9 עד 16 2 עד 2.5
3-5 שנים 10 עד 13 9 עד 14 1.5 עד 2
6-13 שנים 9 עד 12 7 עד 12  
14-17 שנים 8 עד 10 7 עד 11  

לקריאה נוספת

המלצות שינה למבוגרים, באתר האיגוד האמריקני לרפואת שינה
המלצות שינה לפעוטות ולילדים, באתר האיגוד האמריקני לרפואת שינה
נייר עמדה: שעות שינה מומלצות ביממה בילדים ומתבגרים, החברה הישראלית לחקר השינה ואיגוד רופאי הילדים בישראל